Playcast

Открытка (плейкаст) «АЛИС»

KARENMV1964 , 7 мая 2012 года, 15:23


 Кому: АЛИС

АЛИС АЛИС

Սիրել, սպասել, արտասվել, ժպտալ,

Սիրողին պաշտել, անսերին խղճալ,

Փշերից ծակվել չհուսահատվել,

Մերժվել և երբեք մերժողին չատել:

Ծիածան գտնել հեղեղն անցնելով,

Երջանիկ լինել երջանկացնելով,

Տալ ու նվիրել, ոչինչ չստանալ,

Չսիրված լինել, չնվաստանալ,

Սերը համարել լեռան բարձրություն

ևչ՛պահանջել փոխադարձություն:

Ցավ չե, թե սիրես ու չտիրանաս,

Ցավ է սրտումդ երբ սեր չունենաս..Звук:ТВОИ ГЛАЗА
Изображение: АЛИС
Текст:ТВОИ ГЛАЗА