Playcast

Открытка (плейкаст) «Езерото»

catpuccino , 15 января 2007 года, 0:22


Езерото Езерото

Треперят, шептят белостволи буки,
а то, замряло, нито трепва...
Понякога му сал повърхнини
дълга от лист отронен сепва.


Звук: К себе
Изображение: