Playcast

Открытка (плейкаст) «*I'm fucking miss you*»

7855 , 26 января 2007 года, 19:14


От: 7855

 Кому: Моему ненаглядному!

*I'm fucking miss you* *I'm fucking miss you*

My sweet lovely girl...
I'm looking forward our meeting...


Звук:Lv
Изображение: Lv
Текст:Lv