Playcast

Открытка (плейкаст) «Я встретил Розу»

yatakya , 2 июля 2013 года, 18:28


Я встретил Розу Я встретил Розу

a:2:{s:14:"canvas_options";a:4:{s:5:"width";s:6:"1024px";s:6:"height";s:6:"1024px";s:8:"bg_color";s:7:"#f250e2";s:8:"bg_image";s:0:"";}s:14:"canvas_element";a:4:{i:0;a:9:{s:4:"type";s:5:"image";s:6:"zIndex";i:101;s:4:"left";s:5:"183px";s:3:"top";s:5:"148px";s:5:"width";s:5:"839px";s:6:"height";s:5:"826px";s:6:"rotate";s:1:"0";s:6:"workid";i:5641788;s:7:"content";s:31:"/uploads/2013/07/02/5641788.gif";}i:1;a:9:{s:4:"type";s:5:"image";s:6:"zIndex";i:102;s:4:"left";s:5:"418px";s:3:"top";s:5:"419px";s:5:"width";s:5:"648px";s:6:"height";s:5:"648px";s:6:"rotate";s:1:"0";s:6:"workid";i:5641775;s:7:"content";s:31:"/uploads/2013/07/02/5641775.gif";}i:2;a:9:{s:4:"type";s:5:"image";s:6:"zIndex";i:103;s:4:"left";s:5:"375px";s:3:"top";s:5:"703px";s:5:"width";s:5:"356px";s:6:"height";s:5:"357px";s:6:"rotate";s:1:"0";s:6:"workid";i:5641775;s:7:"content";s:31:"/uploads/2013/07/02/5641775.gif";}i:3;a:9:{s:4:"type";s:5:"image";s:6:"zIndex";i:104;s:4:"left";s:3:"0px";s:3:"top";s:3:"0px";s:5:"width";s:5:"300px";s:6:"height";s:5:"277px";s:6:"rotate";s:1:"0";s:6:"workid";i:5641823;s:7:"content";s:31:"/uploads/2013/07/02/5641823.gif";}}}

Звук:Кадышева Надежда Я встретил Розу - www.audiopoisk.com К себе
Изображение: яндекс images.yandex.ru
Текст:Кадышева Надежда Я встретил Розу
Тэги: отношения любовь и всякое такое))кадышева надежда я встретил розу